Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om te informeren hoe ik (J. Steevensz-Jilderts )met uw persoonsgegevens omga.
Contactgegevens /Persoonsgegevens worden verwerkt door:
Vitaal en Gezond, KvK 67279074 Heiligeweg 27, 8861 CZ Harlingen , tel. 06-23886557, info@vitaalengezond.nl
Ik verkrijg uw persoonsgegevens van uzelf via email, ivia het invullen van contactformulier op de website, via de telefoon en via de app.
Ik verwerk de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens, contactgegevens (emailadres, telefoonnr.), geboortedatum, geslacht.
De website www.vitaalengezond.nl maakt gebruik van coockies.
Doeleinden
Verwerking van uw persoonsgegevens voor het onderhouden van contact, goede efficiënte dienstverlening, administratieve handelingen, facturatie, nakoming van wettelijke verplichtingen, het voeren van geschillen.
Grondslagen
Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO)
Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens kunnen verstrekt worden aan derden wanneer ik aan een wettelijke verplichting moet voldoen.
Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.
Bewaartijd van uw gegevens
De bewaartijd voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.
Gegevens beveiliging
Uw persoonsgegevens zijn beschermd tegen verlies of onbevoegde toegang.
Uw gegevens zijn digitaal en opgeslagen op een met code versleutelde computer. Deze computer is tijdens mijn afwezigheid opgeborgen in brandveilige kluis. Als therapeut heb ik ook een beroepsgeheim
Gegevens uit uw dossier voor volgende doeleinden gebruikt ( gebeurt alleen met uw expliciete toestemming: Informeren andere zorgverleners bij bv doorverwijzing naar andere behandelaar. Gebruik bij waarneming wat alleen gebeurt na toestemming van uw als client.
Privacy op zorgnota:
Op de zorgnota die u ontvangt staan de persoonsgegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u de nota ter declaratie kunt aanbieden. Uw NAW gegevens, geboortedatum, datum van behandeling (en), korte omschrijving van de behandeling.

Gegevens cliëntendossier
Voor een goede behandeling is het aanleggen van dossier noodzakelijk. (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand, g gegevens van uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnr., emailadres, lengte, gewicht, uitslagen labtesten, aanvullende informatie, verslagen, alles wat relevant is voor verbetering aangeboden therapie.
Klachten-en Tuchtregeling
Zijn er klachten (behandeling of behandelaar) en kunnen wij deze niet samen oplossen, kunt u contact met secretariaat van de vereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten. De klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren.
Geschilleninstantie
Uw geschil is met behulp van klachtenfunctionaris niet op te lossen?
De klachtenfunctionaris zal uw doorverwijzen naar de onafhankelijke KAB (geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen). Uw klacht wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.
Laatst aangepast op : 01-10-2021